Imprint Databeskyttelse

ejer

Kunst af komfort - Hotelgarni Haus Ingeborg

Ingeborg Esser
Grengeler Mauspfad 79
51147 Köln (Porz-Wahnheide)

Moms ID-nr .: DE 122 022 747

Ansvarlig for indhold i henhold til §6 MDStV og Teleservices Act

Kunst af komfort - Hotelgarni Haus Ingeborg
Ingeborg Esser
Grengeler Mauspfad 79
51147 Köln

Obligatoriske oplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013:
Link til webstedet for Europa-Kommissionens online konfliktløsningstjeneste: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - Yderligere oplysninger vil sandsynligvis være tilgængelige der fra 15. februar 2016. For indledende spørgsmål om en mulig tvistbilæggelse er vi tilgængelige på info@aoc-hotel.de.

© Spirit Legal LLP 2016

Ansvarsfraskrivelse

Meddelelse om ansvar Trods omhyggelig kontrol med indholdet påtager vi os intet ansvar for indholdet af eksterne links. Operatørerne af de linkede sider er alene ansvarlige for deres indhold.

Fotokreditter

 • Ingeborg Esser
 • Unsplash

privatliv

1. Oversigt over databeskyttelse

Generel information

Følgende information giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger vores websted. Personlige data er alle data, som du kan identificeres personligt med. Du kan finde detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring nedenfor denne tekst.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamling på dette websted?

Databehandlingen på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i aftrykket på dette websted.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved at kommunikere dem til os. Dette kan for eksempel være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Vores IT-systemer indsamler automatisk andre data, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. Internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidebesøg). Disse data registreres automatisk, så snart du kommer ind på vores websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre, at webstedet leveres korrekt. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har ret til at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger til enhver tid gratis. Du har også ret til at anmode om, at disse data korrigeres, blokeres eller slettes. Du kan når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket, hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse. Du har også ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses under visse omstændigheder. Du kan finde detaljer om dette i databeskyttelseserklæringen under "Ret til begrænsning af behandling".

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger vores websted, kan din surfeadfærd statistisk evalueres. Dette sker primært med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Din surfeadfærd analyseres normalt anonymt; surfefunktionen kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i følgende databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig om mulighederne for indvendinger i denne databeskyttelseserklæring.

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

privatliv

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, som du kan identificeres personligt med. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission via Internettet (f.eks. Ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt fra tredjepartsadgang.

Oplysninger om det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandling på dette websted er:

Kunst af komfort - Hotel Haus Ingeborg | Ejer: Ingeborg Esser
 Grengeler Mauspfad 79 | 51147 Köln (Porz-Wahnheide)

Telefon: +49 (0) 2203 96999
E-mail: info@aoc-hotel.de

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter sig om formålene og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. Navne, e-mail-adresser eller lignende).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Alt hvad du skal gøre er at sende en uformel e-mail til os. Lovligheden af databehandlingen udført før tilbagekaldelsen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og direkte reklame (art. 21 GDPR)

Hvis databehandling er baseret på artikel 6, stk. 1 lit. e eller f GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til enhver tid af grunde, der opstår som følge af din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, findes i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du indgiver en indsigelse, behandler vi ikke længere dine personlige data, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav ( Indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR).

Hvis dine personlige data behandles med direkte markedsføring, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data med henblik på sådan reklame; dette gælder også for profilering, i det omfang det er forbundet med sådan direkte reklame. Hvis du gør indsigelse, bliver dine personlige data ikke længere brugt til direkte markedsføringsformål (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, GDPR).

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af krænkelser af GDPR har den registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at have data, som vi behandler automatisk, baseret på dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, der er overdraget til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig person, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmission af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http: //" til "https: //" og ved hjælp af låsesymbolet i din browserlinie.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Krypterede betalinger på dette websted

Hvis der efter indgåelsen af en gebyrbaseret kontrakt er en forpligtelse til at give os dine betalingsoplysninger (f.eks. Kontonummer for tilladelse til direkte debitering), er disse data nødvendige til betalingsbehandling.

Betalingstransaktioner via de almindelige betalingsmidler (Visa / MasterCard, direkte debitering) udføres udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http: //" til "https: //" og ved hjælp af låsesymbolet i din browserlinie.

Ved krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Information, blokering, sletning og korrektion

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis information om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandling og om nødvendigt retten til at rette, blokere eller slette disse data. Du kan når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket, hvis du har yderligere spørgsmål om personlige data.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses. Du kan når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Retten til at begrænse behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

 • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt hos os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I undersøgelsens varighed har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses.
 • Hvis behandlingen af dine personlige data skete / sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletningen.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde retlige krav, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses i stedet for at blive slettet.
 • Hvis du har indgivet en indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR, skal du og vores interesser afvejes. Så længe det ikke er klart, hvis interesser opvejer rettighederne, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, kan disse data - bortset fra deres opbevaring - kun fås med dit samtykke eller for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller for at beskytte rettighederne til en anden fysisk eller juridisk person eller af grunde af vigtig almen interesse Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod reklamemails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata, der er offentliggjort inden for rammerne af forpligtelsen til at sende uopfordret reklame og informationsmateriale. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retssager i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam e-mails.

3. Dataindsamling på vores hjemmeside

småkager

Nogle af webstederne bruger såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ingen vira. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og sikrere. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte ”session cookies”. De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser næste gang du besøger.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillade cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren er lukket. Hvis cookies deaktiveres, kan dette websteds funktionalitet være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, du har brug for (f.eks. Indkøbskurvfunktion), indstilles på grundlag af artikel 6, stk. f sparet BNP. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i opbevaring af cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. For så vidt som andre cookies (f.eks. Cookies til analyse af din surfeadfærd) gemmes, behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

 • Browsertype og version
 • Operativsystem brugt
 • Henvisnings-URL
 • Værtsnavnet på den adgangskomputer
 • Tidspunktet for serveranmodningen
 • IP-adresse

Disse data er ikke fusioneret med andre datakilder.

Disse data registreres på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside - serverlogfilerne skal registreres for dette.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler ved hjælp af kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsskemaet, inklusive de kontaktoplysninger, du har givet der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, finder udelukkende sted på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a GDPR). Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Alt hvad du skal gøre er at sende en uformel e-mail til os. Lovligheden af databehandlingsoperationer, der udføres inden tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du indtastede i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. Efter at din anmodning er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især tilbageholdelsesperioder - forbliver ikke påvirket.

4. Analyseværktøjer og reklame

WordPress statistik

Dette websted bruger WordPress-værktøjsstatistikker til statistisk at evaluere besøgende adgang. Udbyderen er Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats bruger cookies, der er gemt på din computer, og som tillader en analyse af brugen af hjemmesiden. Oplysningerne, der genereres af cookies om brugen af vores websted, gemmes på servere i USA. Din IP-adresse er anonymiseret efter behandling og før opbevaring.

"WordPress Stats" -cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Opbevaring af "WordPress Stats" -cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærd for at optimere både sit websted og dets reklame.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillade cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren er lukket. Hvis cookies deaktiveres, kan vores websteds funktionalitet være begrænset.

Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen og brugen af dine data i fremtiden ved at indstille en opt-out-cookie i din browser ved at klikke på dette link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Hvis du sletter cookies på din computer, skal du indstille opt-out-cookien igen.

5. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev data

Hvis du gerne vil modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på webstedet, har vi brug for en e-mail-adresse fra dig samt oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er ejer af den angivne e-mail-adresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet . Der indsamles ikke yderligere data eller kun på frivillig basis. Vi bruger kun disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjepart.

De data, der er indtastet i registreringsskemaet for nyhedsbrev, behandles kun på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, en GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til lagring af dataene, e-mail-adressen og brugen af dem til at sende nyhedsbrevet, f.eks. Via linket "afmeld" i nyhedsbrevet. Lovligheden af den databehandling, der allerede har fundet sted, forbliver ikke påvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du har gemt hos os med det formål at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet. Data, som vi har gemt til andre formål, forbliver upåvirket.

6. Plugins og værktøjer

Google Web-skrifttyper

Denne side bruger såkaldte webfonte leveret af Google til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de krævede webfonte i din browsercache for at få vist tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal browseren, du bruger, oprette forbindelse til Google-serverne. Dette giver Google viden om, at vores websted er tilgængeligt via din IP-adresse. Google Web-skrifttyper bruges med henblik på en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR.

Hvis din browser ikke understøtter webfont, bruges en standard skrifttype af din computer.

Du kan finde mere information om Google Web-skrifttyper på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google kort

Dette websted bruger Google Maps korttjeneste via et API. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne datatransmission.

Google Maps bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores online tilbud og for at gøre det lettere at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata i Googles erklæring om databeskyttelse: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

* Databeskyttelseserklæring genereret af eRecht24