Stopka redakcyjna Ochrona danych

właściciel

Art of Comfort - Hotelgarni Haus Ingeborg

Ingeborg Esser
Grengeler Mauspfad 79
51147 Kolonia (Porz-Wahnheide)

Numer identyfikacyjny VAT: DE 122 022 747

Odpowiedzialny za treść zgodnie z §6 MDStV i ustawą o usługach telekomunikacyjnych

Art of Comfort - Hotelgarni Haus Ingeborg
Ingeborg Esser
Grengeler Mauspfad 79
51147 Kolonia

Informacje obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013:
Link do strony internetowej internetowego serwisu Komisji dotyczącego rozwiązywania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - Dalsze informacje będą prawdopodobnie dostępne od 15 lutego 2016 r. W przypadku wstępnych pytań na temat ewentualnego rozstrzygnięcia sporu, jesteśmy dostępni pod adresem info@aoc-hotel.de.

© Spirit Legal LLP 2016

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Powiadomienie o odpowiedzialności Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść zewnętrznych linków. Operatorzy połączonych stron ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

Kredyty fotograficzne

 • Ingeborg Esser
 • Unsplash

Prywatność

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie tej witryny.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone przez przekazanie nam ich. Mogą to być na przykład dane wprowadzane w formularzu kontaktowym.

Nasze systemy informatyczne automatycznie zbierają inne dane podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zapisywane automatycznie, jak tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia poprawnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy twojego zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

Masz prawo do otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie bezpłatnie. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania można ocenić statystycznie. Dzieje się tak głównie w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; nie można wyśledzić zachowania podczas surfowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie można całkowicie chronić danych przed dostępem stron trzecich.

Informacje o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Art of Comfort - Hotel Haus Ingeborg | Właściciel: Ingeborg Esser
 Grengeler Mauspfad 79 | 51147 Kolonia (Porz-Wahnheide)

Telefon: +49 (0) 2203 96999
E-mail: info@aoc-hotel.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać do nas nieformalny e-mail. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie służy do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych ( Sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO poszkodowani mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa SSL lub. Szyfrowanie TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane płatności na tej stronie

Jeżeli po zawarciu umowy płatnej istnieje obowiązek podania nam szczegółów płatności (np. Numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą zwykłych środków płatniczych (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są przeprowadzane wyłącznie za pomocą szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku szyfrowanej komunikacji Twoje dane płatnicze, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych u nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Podczas trwania badania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych miało miejsce / dzieje się nielegalnie, możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, musisz wyważyć twoje i nasze interesy. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają nad prawami, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - można uzyskać wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym Unia Europejska lub państwo członkowskie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji reklamowych, takich jak spam e-mail.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie sprawiają, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji (np. Funkcji koszyka) są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), są one omówione osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła nam. To są:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej witryny - w tym celu należy zarejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać do nas nieformalny e-mail. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem pozostaje nienaruszona.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie ma zastosowania (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - zwłaszcza okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Statystyki WordPress

Ta strona korzysta z narzędzia WordPress Stats do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP jest anonimowy po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Pliki cookie „WordPress Stats” pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie „WordPress Stats” i korzystanie z tego narzędzia analitycznego oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu twoich danych w przyszłości, ustawiając plik cookie rezygnacji w przeglądarce, klikając ten link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

5. Newsletter

Dane biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera . Żadne dalsze dane nie są gromadzone ani wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych tylko do wysyłania wymaganych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza rejestracji w biuletynie będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO). W dowolnym momencie możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystania do wysyłania biuletynu, na przykład za pomocą linku „Zrezygnuj z subskrypcji” w biuletynie. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane, które przechowujesz u nas w celu subskrypcji biuletynu, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera i usunięcia po rezygnacji z newslettera. Dane, które przechowujemy do innych celów pozostają nienaruszone.

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do naszej witryny został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP. Czcionki internetowe Google są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Mapy Google są używane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i w celu ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

* Oświadczenie o ochronie danych wygenerowane przez erecht24